Διαμάντια

Το οδοντιατρικό διαμάντι είναι κατασκευασμένο από σμάριδο, συγκολλητική και ανοξείδωτη λαβή. Η κόλλα καθιστά τη σμύριδα και τη μήτρα σταθερά συνδεδεμένη μεταξύ τους. Υψηλής ποιότητας κόλλα μπορεί να διασφαλίσει ότι η επιφάνεια του οδοντικού bur δεν θα γίνει θολότητα σε περιστροφή bur υψηλής ταχύτητας.