Φρεζοθήκη 24 θέσεων με καπάκι μεικτή

6,94

Φρεζοθήκη 24 θέσεων με ισομερείς θέσεις για αερότορ και μικρομότορ

Description

Η βάση κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο στους 134o C. Tο καπάκι δεν κλιβανίζεται

Additional information

Weight 0,063 kg
Μάρκα

LARIDENT