Φρεζοθήκη 48 θέσεων με καπάκι μεικτή

7,81

Φρεζοθήκη 48 θέσεων με ισομερείς θέσεις για αερότορ και μικρομότορ

Description

Η βάση κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο στους 134o C. Tο καπάκι δεν κλιβανίζεται

Additional information

Weight 0,102 kg
Μάρκα

LARIDENT