Φρεζοθήκη 72 θέσεων με καπάκι μεικτή

8,43

Φρεζοθήκη 72 θέσεων με ισομερείς θέσεις για αερότορ και μικρομότορ

Description

Η βάση κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο στους 134o C. Tο καπάκι δεν κλιβανίζεται

Additional information

Weight 0,102 kg
Μάρκα

LARIDENT